MENI

Naslovna strana » Javne nabavke

 

Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU


План јавних набавки за 2024. годину

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU


Plan javnih nabavki za 2023. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU


Izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2022. godinu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU


Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Kancelarije za saradnju s medijima za 2021. godinu

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU


Plan javnih nabavki za 2020. godinu

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE TANJUG JN 03/2020


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE BETA JN 02/2020


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE FONET JN 01/2020


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA U PREGVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE TANJUG JN 3/2019


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA U PREGVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE BETA JN 2/2019


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA U PREGVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE FONET JN 1/2019


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU


Plan javnih nabavki za 2019. godinu

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE TANJUG JN 03/2018


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 03/2018

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE "BETA PRESS" JN 02/2018


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 02/2018

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE "FoNet" JN 01/2018


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 01/2018

GODIŠNjI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU


Plan javnih nabavki za 2018.godinu

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE „FoNet“ 3/2017


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 03/2017

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE „BETA PRESS“ 2/2017


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 02/2017

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - USLUGE INTERNET PODRŠKE – 01/2017


1. Poziv za podnošenje ponude

2. Konkursna dokumentacija

3. Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

4. Odluka o dodeli ugovora

5. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 01/2017

GODIŠNjI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU


Plan javnih nabavki za 2017.godinu

JAVNA NABAVKA U POSTUPKU MALE VREDNOSTI – USLUGE PRAĆENjA I ANALIZE MEDIJSKIH OBJAVA – 4/2016


1. Poziv za podnošenje ponude

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora-Ninamedia kliping

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 4/2016

JAVNA NABAVKA U PREGVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE MULTIMEDIJALNOG PAKET SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE „FoNet“ - 3/2016


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija-FoNet

3. Odluka o dodeli ugovora-FoNet

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 03/2016

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE „BETA PRESS 2/2016"


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija-BETA

3. Odluka o dodeli ugovora-BETA

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 02/2016

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - USLUGE INTERNET PODRŠKE – 01/2016


1. Poziv za podnošenje ponude

2. Konkursna dokumentacija

3. Dodatne informacije 1

4. Dodatne informacije 2

5. Izmena Konkursne dokumentacije

6. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst

7. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

8. Odluka o dodeli ugovora

9. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 01/2016

 Vrh strane
 Informator o radu  Javne nabavke  Konkursi  Konferencije za štampu  Portal eUprava