MENI

Naslovna strana » Javne nabavke

 

Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU


Plan javnih nabavki za 2023. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU


Izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2022. godinu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU


Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Kancelarije za saradnju s medijima za 2021. godinu

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU


Plan javnih nabavki za 2020. godinu

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE TANJUG JN 03/2020


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE BETA JN 02/2020


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE FONET JN 01/2020


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA U PREGVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE TANJUG JN 3/2019


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA U PREGVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE BETA JN 2/2019


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA U PREGVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE FONET JN 1/2019


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU


Plan javnih nabavki za 2019. godinu

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE TANJUG JN 03/2018


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 03/2018

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE "BETA PRESS" JN 02/2018


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 02/2018

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE "FoNet" JN 01/2018


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 01/2018

GODIŠNjI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU


Plan javnih nabavki za 2018.godinu

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE „FoNet“ 3/2017


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 03/2017

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE „BETA PRESS“ 2/2017


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 02/2017

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - USLUGE INTERNET PODRŠKE – 01/2017


1. Poziv za podnošenje ponude

2. Konkursna dokumentacija

3. Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

4. Odluka o dodeli ugovora

5. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 01/2017

GODIŠNjI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU


Plan javnih nabavki za 2017.godinu

JAVNA NABAVKA U POSTUPKU MALE VREDNOSTI – USLUGE PRAĆENjA I ANALIZE MEDIJSKIH OBJAVA – 4/2016


1. Poziv za podnošenje ponude

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora-Ninamedia kliping

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 4/2016

JAVNA NABAVKA U PREGVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE MULTIMEDIJALNOG PAKET SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE „FoNet“ - 3/2016


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija-FoNet

3. Odluka o dodeli ugovora-FoNet

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 03/2016

JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA – USLUGE SERVISA VESTI NOVINSKE AGENCIJE „BETA PRESS 2/2016"


1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2. Konkursna dokumentacija-BETA

3. Odluka o dodeli ugovora-BETA

4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 02/2016

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - USLUGE INTERNET PODRŠKE – 01/2016


1. Poziv za podnošenje ponude

2. Konkursna dokumentacija

3. Dodatne informacije 1

4. Dodatne informacije 2

5. Izmena Konkursne dokumentacije

6. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst

7. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

8. Odluka o dodeli ugovora

9. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN 01/2016

 Vrh strane
 Informator o radu  Javne nabavke  Konkursi  Konferencije za štampu  Portal eUprava