МЕНИ

Насловна страна » Документа » Јавне набавке

 

Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ


План јавних набавки за 2023. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ


Измена и допуна плана јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ


Одлука о доношењу Плана јавних набавки Канцеларије за сарадњу с медијима за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ


План јавних набавки за 2020. годину

ЈАВНА НАБАВKА У ПРЕГОВАРАЧKОМ ПОСТУПKУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСKЕ АГЕНЦИЈЕ ТАНЈУГ ЈН 03/2020


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВKА У ПРЕГОВАРАЧKОМ ПОСТУПKУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСKЕ АГЕНЦИЈЕ БЕТА ЈН 02/2020


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВKА У ПРЕГОВАРАЧKОМ ПОСТУПKУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСKЕ АГЕНЦИЈЕ ФОНЕТ ЈН 01/2020


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ ТАНЈУГ ЈН 3/2019


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВKА У ПРЕГВАРАЧKОМ ПОСТУПKУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСKЕ АГЕНЦИЈЕ БЕТА ЈН 2/2019


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВKА У ПРЕГВАРАЧKОМ ПОСТУПKУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСKЕ АГЕНЦИЈЕ ФОНЕТ ЈН 1/2019


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ


План јавних набавки за 2019. годину

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ ТАНЈУГ ЈН 03/2018


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 03/2018

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ "БЕТА ПРЕСС" ЈН 02/2018


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 02/2018

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ "ФоНет" ЈН 01/2018


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 01/2018

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ


План јавних набавки за 2018.годину

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ „ФоНет“ 3/2017


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 03/2017

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ „БЕТА ПРЕСС“ 2/2017


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 02/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТ ПОДРШКЕ – 01/2017


1. Позив за подношење понуде

2. Конкурсна документација

3. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

4. Одлука о додели уговора

5. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 01/2017

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


План јавних набавки за 2017.годину

ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ПРАЋЕЊА И АНАЛИЗЕ МЕДИЈСКИХ ОБЈАВА – 4/2016


1. Позив за подношење понуде

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора-Нинамедиа клипинг

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 4/2016

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ПАКЕТ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ „ФоНет“ - 3/2016


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација-ФоНет

3. Одлука о додели уговора-ФоНет

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 03/2016

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ „БЕТА ПРЕСС 2/2016"


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација-БЕТА

3. Одлука о додели уговора-БЕТА

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 02/2016

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТ ПОДРШКЕ – 01/2016


1. Позив за подношење понуде

2. Конкурсна документација

3. Додатне информације 1

4. Додатне информације 2

5. Измена Конкурсне документације

6. Конкурсна документација - пречишћен текст

7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

8. Одлука о додели уговора

9. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 01/2016

 Врх стране
 Информатор о раду  Јавне набавке  Конкурси  Конференције за штампу  Портал еУправа