MENI

Naslovna strana

 

Kancelarija za saradnju s medijima

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju s medijima je služba Vlade Republike Srbije koja se stara o javnosti rada Vlade i organa državne uprave.

Njeno uređenje i delokrug propisani su Uredbom o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima (“Službeni glasnik RS“ broj 75/2005).

Kancelarija obaveštava javnost o radu Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade, stara se o internom informisanju, izdaje javne i interne publikacije, bavi se drugim oblicima komunikacije i obavlja ostale poslove iz oblasti saradnje s medijima koje joj poveri Vlada.

Kancelarija informiše javnost o odlukama usvojenim na sednicama Vlade putem saopštenja, organizacijom redovnih konferencija za novinare, objavljivanjem donetih dokumenata na zvaničnom sajtu Vlade Srbije, kao i obavljanjem svih drugih poslova koji se odnose na saradnju sa predstavnicima medija.

 Vrh strane
 Informator o radu  Javne nabavke  Konkursi  Konferencije za štampu  Portal eUprava